Урок №33

Тема.Навчальний рік.

Мета.Повторити, активізувати, закріпити знання ЛО. Ознайомити учнів з назвами місяців. Продовжувати формувати вміння ставити запитання та давати на нього відповідь. Практикувати у діалогічному мовленні, читанні uу закритому складі, письмі. Розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, вміння розуміти англійську мову, сприйняту на слух, оперувати виразами класного вжитку. Виховувати пізнавальні інтереси, охайність.

Обладнання.Тематичні малюнки, відеозапис мультфільму “Muzzy” ч.5, таблиці для читання, таблиця «Алфавіт», таблички з назвами місяців.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу.

1. Привітання. (Урок №29).

2. Повідомлення теми та мети уроку.

- Тема сьогоднішнього уроку «Навчальний рік». Сьогодні ми повинні вивчити назви місяців року. Нам допоможе це зробити мультфільм Урок №33. Також ми будемо вчитися задавати питання і давати на них відповідь, читати та писати.

3. Фонетична зарядна.

Teacher: Repeat after me: [ʌ], [ʌ], [ʌ], cup, nut, cut, but;

[ei], [ei], [ei] take, make, date;

[dʒ], [dʒ], [dʒ], jam, jacket, January.

ІІ. Основна частина.

1. Повторення віршика “I like English” (Урок №32).

2. Ознайомлення з назвами місяців.

1) Перегляд мультфільму.

(Протягом перегляду вчитель зупиняє кадр та відпрацьовує вимову назв місяців.)

2) Закріплення. Повторення місяців хором (вчитель ознайомлює учнів з правописом назв місяців), ланцюжком.

3) Змагання, який ряд краще запам’ятав назви місяців.

(Клас поділяється на три команди. Члени кожної команди ланцюжком називають місяці. Перемагає та команда, я не зробить помилок.)

3. Вироблення Урок №33 мовленнєвих навичок.

1) Складання стверджувальних речень.

- When do you go to school? (Коли ви ходите до школи?). Скажіть речення за зразком.

I go to school in September.

(Вчитель демонструє картки з назвами місяців.)

2) Розвиток навичок діалогічного мовлення. Впр.4 с.81.

а) Опрацювання зразка.

(Вчитель читає, учні повторюють.)

б) Робота в парах.

(Учні ставлять один одному запитання, спираючись на малюнки впр.3 с.81.)

4. Фізкультхвилинка.

Head and shoulders,

Knees and toes,

Eyes and mouth,

Ears and nose.

5. Повторення алфавіту. Робота в парах впр.5 с.82.

- Work in pairs. Pupil A says a letter. Pupil B shows it on the chart. (Працюйте в парах. Один Урок №33 учень називає літеру, інший показує її в таблиці.)

6. Вироблення навичок читання. Читання слів за таблицею.

hut cut but luck

run suck bug fun

hug up duck lug

6. Розвиток навичок письма. РЗ сс.66-67.

7. Розвиток навичок монологічного мовлення. Впр.6 с.82.

- Скажіть, що ваші товариші роблять у школі.


documentaatbegv.html
documentaatblrd.html
documentaatbtbl.html
documentaatcalt.html
documentaatchwb.html
Документ Урок №33